01.03.2014.

Mesec februar

U mojoj školi se u sklopu organizacije Crvenog krsta, stalno organizuju neke zanimljive i interesantne aktivnosti. Mesec februar je bio posvećen "Higijeni i zdravlju", jer jedno bez drugoga ne ide :-)
 Učenici su u II-3 odeljenju radili u paru svoje radove na ovu temu i učestvovali u malom kvizu "Sapun i jabuka".
Pogledajte sličice :-)


23.02.2014.

Slika - "San kišobrana"

Nisam dugo postavljala svoje slike.
 Evo jedne. Drugačije, a moje :-)  "SAN KIŠOBRANA"
 Ispod nje je detalj sa slike.