У сусрет Међународном дану толеранције 16.11.2016.Откривање и поштовање разлика међу децом-час ЧОС
Мала радионица  „Сличности и разлике“

објављено у ПП 8.12.2016.

Радоницу осмислила и реализовала: Нада Кљајић

Радионицу радили ученици  I-3  ОШ „Д.Обрадовић“ Опово, ИО „Олга Петров“ из Баранде.

Напомена: радионица је намењена  ученицима нижег школског узраста.

Уводни део:

       Извести насумично два ученика из одељења и са ђацима коментарисати њихове физичке (спољашње) сличности и разлике. Након тога изведеним ђацима поставити следећа питања:
-Шта волиш да једеш?
-Коју животињу највише волиш?
-Ко ти је најбољи друг?
-Шта волиш у школи да радиш?
-Чега се бојиш?
-Шта те чини срећним?
На основу њиховог одговора проналазити са ученицима сличности и разлике.
Закључак овог уводног дела  је  био: да су уочљиве и спољашње и унутрашње разлике и сличности и да се зато требају поштовати. 
Главни део:

      Поделити ученицима по половину јасно нацртаног цртежа неког од симбола, који могу бити наменски тј. тематски  (нпр. јабука, слово, лопта, и слично). Није пожељно да у пару добијају  исти део цртежа, да не би прегледали један од  другога док га буду бојили.
Готови делови цртежа се спајају у целину која се качи на пано или лепи на табли. Ученици  треба да уоче различитост у доживљавању истих ствари (у овом случају у начину бојења цртежа). Подсетити  ђаке на право свакога да слободно исказује своје мишљење. Као и на обавезу да уважавамо туђа мишљења и различитости. 

Закључни део:

    На крају часа извести закључак:
Свако од нас различито доживљава ствари око себе.
Различито испољава своје емоције.
Различито се понаша и има различита интересовања итд.
Различитост не треба да буде препрека међу људима, већ лепота (јер чини задовољство, изазива срећу, јединство  и поштовање) као и цртежи које су ђаци на крају спојили у један.
Лепо је што се разликујемо! Досадно би било да смо исти!


Коментари

Популарни постови са овог блога

Употреба ВЕБ алата у настави а и шире :-)

8.март 2018.у Баранди