24.12.2016.

"Novogodišnji muzički kviz" 21.12.2016.

Nastavna jedinica: Novogodišnji muzički kviz.
Tip časa: sistematizacija
Razred: Prvi
Kviz osmislila učiteljica: Nada Kljajić
Škola: OŠ „D. Obradović“ Opovo, IO „Olga Petrov“ iz Barande
Materijal: pripremljeni papiri sa ilustracijama, pripremljene diplome, zvečke, PP prezentacija, video-bim.
Oblik rada: frontalni,individualni,grupni, heuristički.
Korelacija: matematika, srpski jezik, likovna kultura.
Tok časa ispraćen PP prezentacijom i video bim-om.
Uvodni deo:
Ponoviti koje pesme su đaci do sada naučili na času muzičke kulture.
Glavni deo:
Najava nastavne jedinice.
Podeliti učenike u tri grupe pomoću pripremljenih papirića sa ilustracijama muzičkih instrumenata (gitara, bubanj, harmonika).
Pomoću utvrđenih pravila ponašanja i bodovanja, na osnovu pripremljenih zadataka na PP prezentaciji učenike uključiti u rad.
Kroz šest različitih zadataka na osnovu dogovora sa svojim članovima grupe, učenici daju odgovore, po sistemu ko će pre. Neophodno je da učenici pažljivo i savesno pristupe rešavanju zadataka u kvizu.
Zadatak učitelja je da rukovodi kvizom, upućuje učenike u pravovremeno rešavanje pitanja, održava pažnju, usmerava i podstiče na saradnju, beleži bodove.
Završni deo:
Proglašenje pobednika na osnovu sabranih bodova. Podela pripremljenih diploma uspešnim grupama.
Нема коментара:

Постави коментар