13.04.2016.

2.serija "Moj odnos prema drugu (drugarici)"

Zloupotreba slika na društvenim mrežama je prisutna. Mislite o tome. Važan je dobar odnos među drugovima. Još jedna nova tema za razgovor!


12.04.2016.

Napiši knjigu

Grupni rad sa učenicima IV-3 na temu: "Napiši knjigu" je održan 2.marta 2016. godine, povodom "Svetskog dana knjige".
Rad se bazirao na 4 časa ukupno. 2 srpskog jezika i 2 likovne kulture.
 Zaključak:  Nije lako napisati knjigu!
Potreban je veliki trud, znanje i volja!
Svako može napisati knjigu!
Knjiga mora  imati zanimljivu temu!
Valjalo bi da se dobro promoviše i proda!
Nalaze se u školskoj biblioteci na dalje čitanje!
....naravno, sve je tačno! A to i toliko znaju i mali đaci.

Evo video zapisa o njihovim knjigama :-)


Radovi učenika IV-3

Poslani radovi učenika IV-3 i našeg pedagoškog asistenta Lidije Cvijović na "Dane ćirilice" .

Sosa i lala (kolačić)- rad Lidije C.
Sosa iz Banata-rad Mirjane C. iz IV-3

Inicijali-rad Marka V. iz IV-3

Inicijali-rad Marine D. iz IV-3

Inicijali-rad Marka V. iz IV-3

Inicijali-rad Marka V. iz IV-3

Vetrenjača- rad Anđele B. iz IV-3

Banatska kuća-rad Emila D. iz IV-3

Vetrenjača-rad Marka V. iz IV-3

Lala-rad Aleksandra M. iz IV-3