28.05.2017.

Утицај реклама на ученике првог разреда

Радионица је одрађена у марту 2017. Имали смо пууно активности прожетих веееликим задовољством. Али је најважнији на крају закључак:
Рекламе треба да буду: Јасне, тачне и проверене :-)Објављено у Просветном прегледу мај 2017 :-)

Нема коментара:

Постави коментар