Постови

На крају школске 2016/2017.

КРЕФ међународни фестивал креативних едукативних филмова у настави

Семинар на тему "Примена техника и метода мапа учења, брзог читања и памћења у настави" 11.6.2017.

Друга смотра стваралаштва у ОВ процесу " Покренимо се" 22.април 2017.

31. Сабор учитеља у Београду 17. и 18.јуна 2017.