Припрема за час српског језикаПриказ часа

Наставни предмет: Српски језик
Наставна јединица: Доживљаји мачка Тоше
Тип часа: обрада
Наставна средства: текст из Читанке, слике кућних љубимаца (канаринац, пас, мачка, рибица), свеске
Наставне методе: дијалошка, илустративна, метода писаних радова
Облици рада: фронтални, индивидуални
Стандарди: да ученик уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање, да процени задати текст на основу датог критеријума, да одреди главни догађај, ликове, време и место радње, да изведе једноставне закључке на основу прочитаног текста, вреднује примереност илустрције која текст прати.
Циљеви часа: упознавање ученика са новим текстом, даље оспособљавање ученика за књижевно-уметничку анализу текста, оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање књижевно-уметничког дела, васпитавање деце у духу хуманости и солидарности, оспособљавање за уочавање хронологије и повезаности догађаја, заузимање става према поступцима.

Ток часа:
Уводни део (7 минута)
Разговор са ученицима о њиховим љубимцима. Да ли га имају или немају? Када и од кога су га добили? Да ли се и како брину о њему? Приказујем сличице љубимаца док ученици причају о њима.
Главни део (25-30 минута)
Истицање циља часа. Данас ћу вам читати одломак из књиге „Мачак Тоша“ великог српског писца Бранка Ћопића. Страна је та и та у Читанци. Док читам, ко жели може да ме прати читајући текст у себи, ко не жели нека само пажљиво слуша.
Читам текст без журбе.
Постављам следећа питања на крају читања:
Ја сам вам прочитала одломак из књиге Бранка Ћопића „Доживљаји мачка Тоше“. Записујем на табли.
Доживљаји мачка Тоше
Писац: Бранко Ћопић
Упућујем их да не морају одмах да препишу текст са табле већ да ће за то имати довољно времена при крају часа.
Да ли вам се допао текст који сам прочитала? А илустрација у Читанци?
Шта вам се допало у тексту? Има ли нешто што вам се није допало?
Да ли сте добро разумели све  речи које сам прочитала? Које нисте? Објашњавам непозанте речи.
Текст је написан ијекавским наречјем нашег језика. Тако се говори у суседним државама Републици Српској и Босни и Херцеговини. Писац је рођен у БиХ-у зато је текст написан наречјем којим је он говорио.

Где се дешава радња приче?
Ко се то од ликова спомиње у тексту?
Ко је чича Триша?
А ко је Тоша?
Какве су особине чича Трише? Опишите како га замишљате спољашњи  изглед и особине.
Какве особине има мачак Тоша? Опишите како га замишљате  спољашњи изглед и особине.
Ко ће да ми каже шта се то у тексту догодило?
Како се разрешио проблем?
Шта можемо да закључимо?
Ако имаш друга имаш све.
Пријатељство је највеће богатство.
Пријатељ се и у невољи познаје.
Завршни део: (7-10 минута)
Записујем на табли а ђаци у свескама испод већ написаног наслова:
Доживљаји мачка Тоше
Писац: Бранко Ћопић

Ако имаш друга имаш све.
Пријатељство је највеће богатство.
Пријатељ се и у невољи познаје.

Ко жели може и да илуструје мачка Тошу и чича Тришу.

Домаћи задатак : Научи лепо да читаш текст за следећи час српског језика.

 Проф. раз. наставе Нада Кљајић

Коментари