15-час Српски језик 6.4.2020.ОПИС ЖИВОТИЊЕ
 Вежбање

Уводни део:

 Напиши наслов.
Одговори писменим путем  на следећа питања писаним словима ћирилице:
- Која је ваша омиљена животиња (не љубимац)?                                                      
- Због чега?                                                                                                 
- Како изгледа?                                                                                           

Отвори књигу О језику“ на стр. 86 и прочитају текст „Зека“ два пута.

Главни део часа:

Прочитај пажљиво шта треба да радиш:

Задатак  је да опишеш омиљену животињу. Води рачуна о томе да твој задатак садржи:

- Увод (представљање омиљене животиње. Без онога „Представићу вам ….“ ).
- Разраду (опис животиње – спољашњи и њено понашање, како проводите заједничко време).
- Закључак (због чега си одабрао/ла  баш ту животињу да о њој пишеш. Али без онога : „Ја сам одабрао/ла  ову животињу…“).

Важно!
*Води рачуна да твој задатак буде јасно написан, без сувишних речи и реченица и да са мало речи пуно кажеш.
*Води рачуна о томе да реченице буду језички исправне.
*Води рачуна о употреби великог слова, наводника, тачке...
*Прочитај сваку реченицу пре него што напишеш следећу.
*Научи свој састав да добро прочиташ.

*Прочитај следећи текст како би добио/ла додатну инспирацију. Што не значи да треба да користиш исти  (сличан) опис. Потруди се да будеш оригиналан/а у стваралаштву.

Жућа

     Мој пас Жућа има ноге помоћу којих брзо стигне сваког зеца. Слух му је развијен. Кад му сасвим тихо звизнем, он ме чује, па одмах дотрчи. Често га храним да не буде гладан, па се добро угојио. Кад му бацим парче хлеба, оно лети кроз ваздух све док Жућа не поскочи и ухвати га устима. Направио сам му кућицу која има врата и кров, па се он у њој добро осећа и може цео у њу да стане. У њој некад стоји, а понекад и лежи. Мачку не трпи. Често је појури, а она стругне уз дрво да се спасе од њега. Ако она не би побегла, Жућа би је ухватио.

Напишите наслов у својој школској свесци писаним словима ћирилице:
Моја омиљена животиња.

 Завршни део:

За домаћи задатак у домаћу свеску хемијском оловком писаним словима ћирилице опиши како проводиш један дан са својим љубимцем, током ових дана изолације.
Наслов: Наша игра

Коментари