Pužev kalendar za 2014.

  Evo nove ideje!
 U susret Novoj godini, a u sklopu časova SON-a  (nastavna jedinica-kalendar) i času Čuvara prirode (nastavna jedinica-Priča o pužu), nastao je ovaj lep spoj=PUŽEV KALENDAR za predstojeću 2014. godinu! Učenici II-3 odeljenja iz OŠ "Olga Petrov" su se lepo zabavili i naučili koliko jedna godina ima meseci, koliko dana svaki traje, koji meseci pripadaju kom godišnjem dobu, šta znači prestupna godina, ... kao i sve što nismo smo znali ili mislili da znamo o pužu.  Za svakog puža vezan je đak- autor kao i znanje o mesecu koji je predstavio.


  

Коментари