Bajke, bajke, bajke,...

Smatram da bajke treba da budu esencijalni deo svakog deteta, pa i odraslog čoveka. Tako bi tužan život bio bez njih, zar ne?
U mom odeljenju sam održala interesantan čas srpskog jezika na ovu temu. Slede i sličice :-)Андерсенове бајке, лектира

Предмет: српски језик
Разред: II-3
Наставна јединица: Бајке, Х. К. Андерсен
Тип часа: утврђивање
Облик рада: групни рад
     Ученици II-3 одељења су на часу српског језика у уводном делу поновили све што знају о бајкама, и бајкама које су прочитали за домаћи задатак, од писца Х. К. Андерсена. А затим су одабрали да у главом делу у групама одговоре на по три питања о бајци под именом „Палчица“.
Формиране су  три групе. Свака група је добила по три питања и један заједнички задатак – илустрација најинтересантнијег дела прочитане бајке. Сваки члан групе је имао задатак и заједнички циљ: да што тачније одговори на постављена питања, потпуним реченицама, поштујући правописна и граматичка правила. Групни рад је захтеван али за ученике врло подстицајан јер их наводи на чврсте и конструктивне сарадничке односе. На овај начин се они уче толеранцији, поштовању, стрпљењу,…
На крају часа следио је извештај сваке групе, под будном пажњом свих ученика одељења. Извештаји су били награђени громогласним аплаузима.

Питања за 1. групу

-На који начин Палчица долази на свет?
-Ко је помогао Палчици да се склони од зиме?
-Због чега је Палчица изашла из Мишицине рупе у поље?

Питања за 2. групу

-Зашто је Палчица добила то име?
-Шта је Мишица хтела од палчице?
-Где је ласта однела Палчицу?

Питања за 3. групу

-Ко је Палчицу отео из куће и зашто?
-Кога је Палчица неговала под земљом?
-Кога је Палчица упознала у прелепој земљи, и које је ново име добила?Учитељица Нада Кљајић
 


 

Коментари