Plastična flaša kao neiscrpna inspiracija 2.

Mnogo toga se može napraviti od plastične flaše. Ideju dobijem kada pogledam oblik flaše i čvrstinu plastike. Ovaj put sam uzela zelenkastu flašu od  mineralne vode i evo šta je nastalo :-)
Коментари