Ко је реко-шта?

                                                                  ***Афоризми***


НЕ, нисам гладна! Сита сам - празних прича!

"Ко рано рани" - схвати колико је касно легао!

"Ко другоме јаму копа" - нема од тога користи, само штете, јер је цена за физички рад ниска!

"Уби птицу ругалицу!" - Чиме? Кад су постале отпорне као буба-швабе...

"Лепа реч само - ПВЦ - врата отвара" - јер гвожђе рђу ствара!Коментари