Svaka svečanost je lepša uz moje đake

 8. mart je još jedan divan povod da se setimo jedni drugih!
Dragi veliki sedmaci naše škole ne propuštaju priliku da me obraduju! Hvala divna draga deco !!!!
Коментари