Pesma za petak

Pesma je iz zbirke pesama "Dok me ima" iz dela "Pesme poruke". Moje viđenje stvarnosti koja nas okružuje...Zgažen si svete

Zgažen si svete, zgažen
Od glave do pete!
Radosti više nemaš
Uz samoću samosažaljujuće dremaš,
Loše kopije voliš i poštuješ
Lažne masne i ironične snove snuješ
Jer si se  svete odavno napio sete
Još dok si u pelenama bio nesvesno dete
Kada su te izbombardovali javnim glasilima,
Glasilima koji su sve samo ne svoji.
(jer da su tvoji bili bi, valjda, bolji?!)
Danas se ljuljaš ispred ekrana
I tu verno čekaš da pristigne hrana
Hrana bez koje ne možeš više
Hrana koja tebe sistematski siše
I od tebe svete preti da ostane ljuska sama
Kada će naprasno zagospodariti tamna, tama.

Ali, svete nakon nje
Ipak, može doći svitanje!!!

Pa ti svete vidi šta ćeš?
I da li ćeš i dalje da kaplješ
I intravenozno medije da primaš
I preposlušno glavom da klimaš?
Umesto da shvatiš razlike suštinu
I ne dozvoliš taj spektakularni ulazak u tminu
Kada još toliko toga učiti se da
I da za svaki propust postoji nova nada
Nada-kao ključ i beli put,
Nada-kao iskreni javni sud
Svetu što je zbog ličnog nemara
Zapustio svoju unutrašnju suštinu
I kao izlaz za sebe pohrlio
U tamnu tamninu
Ne bi li tako opravdao sve
Umesto da sebi da malo
Tople nade!
Hej, svete šta ti rade?
Hej, svete šta ti to rade?!

Nada Kljajić

 

Коментари