Ликовна техника - АСАМБЛАЖ-
Тема: Зимска бајка

       Асамблаж је веома блиска техника колажу,  с том разликом, што ће се неки од  постављених делова налазити  у простору тј. ван радне површи. Техника је веома инспиративна за ученике нижих разреда, јер им омгућава максималну слободу у реализовању идеја, без икаквих ограничења. Играње са разним материјалима омогућава ученицима да се креативно искажу и примене већину својих дотадашњих   сазнања. Такође да и разменом идеја и запажањем туђих радова  унапреде своје радове.  У свом развоју, малено дете сасвим спонтано црта и користи материјале за цртање тј. сликање. Касније под утицајем породице делом престаје да се спонтано изражава, већ тежи ка подстицајном и саветодавном сугестијом. Такав вид сарадње тј. „усмеравања“ деце може у први мах бити пожељно и корисно, али у томе не треба никако  претеривати. Веома је важно омогућити детету да се само ликовно изражава. Неопходно је да изгради сигурност у доношењу одлука и проналажењу решења, како у разним животним ситуацијама, тако и у ликовном стваралаштву.  

Нада Кљајић 
Ученици IV-3 ИО "Олга Петров" из Баранде су се трудили више-мање да помоћу ове технике прикажу своју "Зимску бајку" :-)Коментари

Постави коментар