Stručno usavršavanje sa kolegama

U Novom Sadu uvek neka lepa dešavanja. Ovog puta stručni skup učitelja 8. Metodički dani.
Podrška i članak o tome u lokalnim novinama  GLAS OPOVA
Коментари