Ugledni čas SON-a u prvom razredu "Snalaženje u prostoru i vremenu"

Nastavna jedinica: Snalaženje u prostoru i vremenu
Upotreba PP prezentacije, video bim-a, grupnog oblika rada na času utvrđivanja.

 Nastavni predmet: SON
Nastavna jedinica: Snalaženje u vremenu i prostoru
Čas utvrđivanja-ugledni čas
Razred: I-3
Škola: OŠ „D. Obradović“ Opovo, IO „Olga Petrov“ Baranda
Učiteljica: Nada Kljajić
Času su prisustvovale: Profesor razredne nastave Jelena Galić, profesor srpskog jezika Anita Milanov, pedagoški asistent Lidija Cvijović.
Uvodni deo:
Ponavljanje naučenog sa nekoliko proteklih časova SON-a, pomoću pitanja. Šta je prostor? Prostorne odrednice? Vremenske odrednice? Čime se meri vreme? Šta je kretanje? Vrste kretanja? Šta utiče na kretanje?...i slično. Najava nastavne jedinice.
Glavni deo:
Pomoću PP prezentacije i video bim-a pripremiti adekvatna pitanja na koja đaci treba da daju odgovore. Odgovore će đaci upisivati u sveskama pod odgovarajućim rednim brojevima. Provera tačnosti se takođe nalazi u PP prezentaciji. Učitelj će istovremeno, dok đak (dobrovoljac) daje odgovor, na tabli beležiti odgovore pod datim rednim brojevima: rečima ili asocijativnim pojmovima, kako bi đaci sve uspešno uneli u sveske.
Pitanja su predstavljena kroz tri gupe:
Prva grupa se odnosila na kretanje kroz prostor i vreme.
Druga grupa je bila u obliku pitalica-dopunjalki (a može i rebusa).
Treća grupa se sastojala iz nekoliko zagonetki.
Nakon završenog ovog dela časa, đaci su podeljeni u dve velike grupe.
Svaka grupa je dobila po tri zadatka.
Na pripremljenom hameru su, uz dogovor u grupi ko će šta da radi, polepili papiriće na obeleženo adekvatno mesto. Na papirićima su bile upisane vremenske odrednice (zora, jutro, pre podne, itd) Zatim su upisivali dane u nedelji, mesece u godini. Smešne nazive za neki od meseca i smešne nazive za neki od dana u nedelji. Učitelj je pomagao đacima u procesu.
Završen grupni rad je zatim predstavljen drugovima, uz komentare.
Završni deo:
Plakati su postavljeni na tabli. A đaci su zajedno odrecitovali pesmicu „Dani u nedelji“ koju su učili u grupama za jedan od prethodnih časova.

Коментари

  1. Обично - необично, рад у малим групама, тимски рад.Браво!!!

    ОдговориИзбриши
  2. Обично- необично, рад у малим групама, тимски рад. Браво!!!

    ОдговориИзбриши

Постави коментар