Корелација српског језика и ликовне културе у првом разреду, мај 2017.
Разред и одељење:I-3
Школа: ОШ „Д.Обрадовић“ Опово, ИО „Олга Петров“ у Баранди
Учитељ: Нада Кљајић
Наставна јединица: „Два јарца“ и „Две козе“ Д.Обрадовић
Тип часа: утврђивање
Циљ и задаци. Утврђивање знања о баснама, народним умотворинама. Утврђивање знања о великом српском просветитељу чије има носи наша школа: Доситеју Обрадовићу. Даље вежбање правилног читања. Даље развијање  способности препричавања датог текста. 

Садржај на  часу српског језика је унапређен корелацијом са часом ликовне културе. Час српског језика је реализован након часа ликовне културе, где су ученици  у пару помоћу материјала за рециклажу (картона, папира, вате и дугмића) направили еко играчке мрдалице козе и јарце за приказивање басни.
Уводни део часа:
Понављање знања о Доситеју Обрадовићу, народним умотворинама, нарочито баснама. Поновити у чему се састоји значај басне за читаоца. Најава наставне јединице.
Главни део:
Са својим еко играчкама су ученици затим изашли у школско двориште и тамо пред ученицима трећег разреда и деце из забавишта представили басне. Ученици су приказали  лепа културна понашања и лоша некултурна понашања две козе тј.два јарца. Истичући на крају значај културног понашања у међуљуским односима. Наравно касније су се играчкама играли и наши гости-посматрачи часа :-)
Завршни део:
На паноу у одељењу поставити eko-играчке.Коментари