Амбијентална настава као подстицај у наставном раду 2Час амбијенталне наставе света око нас „Како се гаје различите биљке

Наставни предмет: Свет око нас
Наставна јединица: „Како се гаје различите биљке
Разред и одељење: I-3
Учитељица: Нада Кљајић
ОШ „Д.Обрадовић“ Опово, ИО „Олга Петров“ из Баранде
Тип часа: утврђивање
Метода: демонстративна, практична, дијалошка,...
Облик рада: индивидуални, групни, фронтални,...
Циљ и задаци: Уочавање врсте биљака у окружењу, набрајање главних делова биљака. Утврђивање знања о утицају неживе природе на биљке. Самостално сађење биљака. Утврђивање знања о користима биљака за људе. Утврђивање знања о значају очувања здраве и чисте средине као и заштити биљака. Развијање сарадничких и толерантних односа,...
Средства: свеске, оловке, бојице, ...
Уводи део:
Ученици су посматрањем слика у уџбенику набрајали делове биљака и присетили се заједничких особина свих биљака (да имају корен, стабло и лист).  Набрајање врста биљака у нашем окружењу.
Главни део:
Час је настављен у школском дворишту. Ученици су  добили следеће задатке: да уоче главне особине биљака на очигледном примеру више врста биљака из школског дворишта (трава, цвеће, дрвеће). Са изгледом и функцијом  корена биљке, су се упознали посматрајући (а затим и цртајући)  корен руже извађене из земље. Следећи задатак је био да ученици из свог разреда  где су засадили и неговали семена пасуља, кукуруза, бораније, краставца и пшенице, претходне две недеље, сада  засаде у предвиђени део школског дворишта. Ђаци су засадили и залили своје биљке.
Завршни део:
Разговор о одржаном часу. Који део часа им је био најинтересантнији? И шта су ново научили? Одговори су у већој мери били да им се највише допао део где су могли самостално (по први пут)  да саде своје биљке.
Задатак за све ученике: Да обилазе малу башту, чупају коров и по потреби заливају своје биљке. Да пазе да се импровизована оградица баште не поквари и да извштавају на сваком часу света око нас у каквом су стању засађене биљке.Башта након сађења биљака

Башта након две недеље
Коментари