Сингапурска математика у I-3

Постоје разни начини, технике, модели, методе и слично за решавање проблемских задатака из математике. Кроз игру мали ђаци најлакше уче и савладавају задатке. Ова проблемска техника "Сингапурске математике" на једноставан начин, добром анализом текстуално-проблемског задатка кроз цртање и игру олакшава рачунање и откривање решења.
 Овако је изгледао рад са ђацима првацима, а да при том нисмо користили ни лап-топ, ни компјутер нити неке друге моћи савремене технике.
 Ђаци су вежбали писање, преписивањем штампаних слова ћирилице са табле у свеску писаним словима ћирилице.
 Обележавањем важних делова текста кроз анализу као што иначе радимо на часу српског језика, су такође олакшали себи уочавање важнијег од мање важног :-) у задатку . Цртали су затим зградице (у овом случају) по договору, како би себи и визуелно олакшали пут решавања задатка. А затим све представили и бројевима, да би на крају коначно одговорили на постављено питање.
 Математика је посебно лепа наука и не могу сви бити талентовани за њу, али могу на овај начин, бар у неком од делова задатка  да учествују.Коментари