9.Методички дани УВУ у Новом Саду 18.11.2017.

          Увек ми причини задовољство када ми се укаже прилика да колегама презентујем своје наставне радове, као и да присуствујем њиховим презентацијама. Сваком учитељу (наставнику) треба да буде сасвим нормална тежња и потреба за што чешћом разменом наставног искуства са колегама.
 Проверено је делотворно, подстицајно, забавно и корисно. Поред размене искуства ми, просветни радници, на оваквим и сличним скуповима размењујемо и своја мишљења, бриге, проблеме, очекивања, идеје, планове,... Надамо се, а понекад и пронађемо неопходна решења. 
Размишљам, када би свако од нас, учитеља, овде, описао само један, једини свој радни дан! Каква би то била књига?! Због чега-просто зато што се свакодневно сусрећемо са огромном количином емоција, различитим и по снази а и по врсти. А да не причам само шта су деца све у стању да нам приреде-од застрашујуће, невероватних, сулудих, изненађујуће опасних, до нестварно, срцепарајућих, катарзичних, емпатичних и дирљивих ситуација. И све то у учионици повеже-љубав!

Ево првог наставног рада:
Сингапурска математика са елементима хеуристичке наставе


Наставни предмет: математика
Наставна јединица: Мерење
Тип часа: обрада
Разред : први
Учитељ: Нада Кљајић
ОШ „Д. Обрадовић“ ИО „Олга Петров“ Баранда
Школска 2016/2017.година

Уводни део:
Разговор о текстуалним задацима. Да ли су ђацима тешки за рад или не? Шта је проблем? Најава наставне јединице.
Главни део:
Рад на једном текстуалном задатку, током целог часа. Написати га на табли. Прочитати неколико пута. Питати ђаке шта се у задатку тражи. Наћи  у задатку питање и записати питање на табли.
Објаснити да ћемо задатак анализирати слично анализирањем текстова из Читанке. Поставити и „кораке“ начина решавања задатака. Рашчланити сваки део текстуалног задатка. Објаснити сваки део. Ђаци раде корак по корак, излазе пред таблу ђаци који то желе и учествују у решавању задатака. Кораци по којима су ђаци без журбе  решавали задатак:
1.ЧИТАЊЕ ЗАДАТКА-анализа
2.ПРЕПИСИВАЊЕ ПИТАЊА-на табли да сви виде
3.Ко и ШТА СЕ СПОМИЊЕ У ЗАДАТКУ-уочи детаље у задатку
4.НАЦРТАЈ МОДЕЛ РЕШЕЊА
5.УСИТЊАВАЊЕ ПРОБЛЕМА-договор како представити нпр.десетице и јединице
6.РАЧУНАЊЕ
7.УПИСИВАЊЕ ОДГОВОРА-обавезно на крају
Завршни део:
Подела домаћег задатка, како би га га исто урадили по корацима који су научили  на часу. Наравно овакав начин рада треба  што више  вежбати.

Значај:

Ученици су боље усвојили знање и поступак приликом решавања задатака, него на почетку часа, након ове методе. На часу се нису користили никакве савремене технике и средства. Били су концентрисани и позитивно настројени. Неопходно је да наставе и даље на овај начин да решавају задатке.Matematika „problemska nastava–singapurska matematika from Nada Kljajić

А ово је други:
Српски језик-Прослављамо писменост-

Аутор: Нада Кљајић

Наставна тема
ЗИМСКЕ СЛИКЕ
Наставна јединица
Прослављамо писменост
Тип часа
Систематизација (јавно-угледни час)
Циљ часа
Утврђивање стеченог знања о штампаним и писаним словима ћирилице
Образовни задаци
Оспособљавање ученика у препознавању слова, речи и реченица
Функционални задаци
Уочавање различитих могућности презентовања текстова (речју, сликом).
Васпитни задаци
Подизање свести ученика о важности имена и припадности групи.
Кључни појмови
Читанка, школа, час, Азбука
Облици рада
Фронтални, индивидуални, у пару
Наставне методе
Метода усменог изражавања (разговор, питања и одговори, дискусија), истраживачка метода, метода посматрања
Наставна средства
Читанка, ПП презентација, Видео-бим, папири и бојице за цртање
Корелација
Ликовна култура, Музичка култура
Рад на остваривању стандарда постигнућа
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава
ТОК ЧАСА

Уводни део часа
(5 минута)

Одговарање ученика на постављена питања: Који је повод нашег данашњег окупљања са родитељима? Ко је измислио Азбуку? Испричајте шта знате о Вуку Стефановићу Караџићу.
Истицање циља часа, записивање на табли „ Прослављамо писменост“.Ученици у својим свескама.

Главни део часа
(30 минута)

Помоћу ПП презентације (бр.1) ученици ће читати (по слободном избору) строфе песме „Азбука“(прилог 1.) учитељице Наде Кљајић.
Родитељи ће (по слободном избору) читати текст из Буквара свим ђацима на страни 149. а ђаци ће (такође по избору) одговарати на питања. Записати у свесци одговоре на једно од два питања: Шта ми је било најтеже док сам учио/ла да пишем и читам слова? Шта ми је било најлакше док сам учио/ла да пишем и читам слова? Након тога ће нам неко од родитеља испричати неки интересантан догађај из свог детињства из школе. Учитељ чита поздрав аутора Буквара првацима, дели насумице пригодне дипломе ђацима, тако да их они додељују и честитају једно другоме на успеху. „Прослављамо писменост“, уз лепе речи подршке. Ученици певају песму „Буквар“(прилог 2.) учитељице Наде Кљајић (речи прате музику В. А.Моцарта "Сијај, сијај звездо мала"). На папиру ђаци исписују своје име писаним ћириличним словима, које ће са родитељима затим украшавати.
Завршни део часа
(10 минута)

Поставити радове за изложбу у одељењу. Частити се слаткишима које су донели родитељи поводом ове свечаности. Домаћи рад: урадити задатке на 133. страни из Буквара.
(Само)евалуација и корекција часа
Анкета за родитеље и присутне запослене из наше школе.
Попунити анкету :Утисци са одржаног јавно-угледног часа српског језика , систематизације.Прилог 1.
Азбука  (Нада Кљајић)


Азбука је лек за
неписмене људе.
Учење уз слова
увек  лакше буде.

Од слова за часак
стварају се речи.
А, реченице од речи
 смисао су већи.

Више реченица
у причу се створи.
Ко их много чита
лепше и говори.

Разне приче радо
 у књигама живе.
Док их писци записују
 други им се диве.

Зато нашу Азбуку
 научи Прваче.
Слова у животу
свима много значе.

Прилог 2.
Буквар (Нада Кљајић)

Има једна књижица
Весела паметница
У њој живи Азбука
И сва слова штампана.

Буквар, Буквар волим ја
То је жива истина
Буквар много волим ја

Јер је књига забавна.
Прослављамо писменост 2. from Nada Kljajić

На крају ПОХВАЛНИЦЕ! Не мање важне-не мање битне!


Коментари