Autorska dečija pesma " Drugarska pesma"


Boje mog drugarstva


Kada se niz nastavnih aktivnosti spoji, u ovom slučaju časovi srpskog jezika i muzičke kulture onda nastaju izvanredna autorska dela. Najlepša su upravo ona dela kada ima puno saradnika. Konkretno na ovom kolaborativnom projektu su učestvovali svojim idejama i maštom mali đaci III-3 moje školice i nastavnik muzičke kulture. Reči za ovu pesmu su našle inspiraciju u delima malih pesnika koji su pisali pesme o samoći (po pravilima Ronda) a na osnovu obrade tj. analize teksta iz čitanke Samoća Branka V. Radičevića. Takođe đaci su u pisali i o "Bojama mog drugarstva" unoseći na taj način potpuno novo viđenje dobrih odnosa među ljudima. A što je u današnje vreme-neophodno. Muzički zapis nam je uradio nastavnik muzičke kulture Dorel Marianu, kako bi đaci mogli da nauče melodiju solmizacijom i svirajući je na frulicama ( a kako nam je samo bilo teško da naučimo to dosadno sviranje ;-) ) I tako nastade naša odeljenjska pesma-koju treba poslati na takmičenje! Jer je naša i treba tako i da se negde predstavi ( a već postoje mogućnosti) i to sa velikim ponosom!

I evo je! Sledi tekst i video!
 Uživajte i naučite je, kao i mnogi naši  drugari do sada- ko zna? Možda i vama postane draga kao i nama.


Коментари