Тематски дан "ЈЕСЕН" у школи у Баранди
Шта је тематски дан?
Тематски дан (настава) се организује у циљу истраживања одређених садржаја како би се лакше објединили у целину.
Током рада на овим часовима ( подразумева се више часова или часови у одређеном дану) могу се користити разне методе, медији, начини рада и средства.
Ђаци током спровођења овакве наставе развијају своје способности сарадњом, разменом искустава, неговањем топлих  међуљудских односа, развијањем толерантних односа, подстицањем другова  личним примером  на стваралаштво, сналажљивост (сналажење) маштање, инспирацију и дружељубивост.
Наставни процес може бити једноставан или врло сложен, и не мора да значи да је први  начин лошији за стицање знања, као ни то да је други начин бољи. Важни су правовремени и адекватни, прилагођени и стимулативни начини које сваки наставник треба развити у склопу својих професионалних вештина  поучавања ученика у наставном раду.
Током  25  година професионалног рада  у просвети до сада сам са ђацима реализовала велики број и оваквих начина  мотивисања ученика.
Одакле идеје?
Најпоштеније би било да кажем баш онако како јесте-искрено. Ђаци су „криви“ за све, јер су сви  они моја највреднија  инспирација.
Ове школске године водим IV-3 кроз јединствене дидактичке игре које ће им омогућити  да  на забаван начин уче, да се друже, учврсте самопоуздање и сигурност толико да ће им прелазак у будуће V-3  представљати  најмањи проблем. Ево једног обичног наставног примера.

Тематски дан-ЈЕСЕН у IV-3 у Баранди

Дошла је јесен. Неко јој се радује а неко не. Кажу да је богата бојама, укусима, мирисима,…и јесте. Али ја је не волим нешто нарочито. Најмилије ми је пролеће. Ђацима сам оставила да сами одлуче да ли им се свиђа или не.
Да би то открили то,  јесен су кроз разне забавне садржаје  три наставна часа, Српски језик, математика и музичка култура тематски истражили . Све задатке и садржаје смо фино измешали и уплели како бисмо добили тај најважнији смисао оваквог начина наставног рада- уклапање целине од делова. Тема-ЈЕСЕН.
Час српског језика су ђаци почели богаћењем речника набрајајући што више  придева на дату тему. Рецитовали су затим  изражајно песму Војислава Илића а након тога  по утврђеном правилу, писали о јесени у парку, шуми, ливади, селу итд. и све то по жељи. Ученици у овом узрасту одлично знају да сваки састав мора имати увод, разраду и закључак, знају већину правописних правила, као и то да се за добар састав  мора „скројити“ добар план. Уз илустрацију ђачки састави постају некако богатији  и целовитији.
Најинтересантнији део часа је био када су ђаци своје саставе читали пред другарима и када су са њима заједно анализирали урађено. На овај начин се подстиче критичко мишљење и толеранција, врло пожељни модели понашања у друштву.
Током математике ђаци су увежбавали „Упоређивање бројева већих од милион“, што је изискивало употребу маште како би ђаке подељене у групе анимирали забавним текстуалним и другим задацима на дату тему-јесен. Четири групе ђака су биле подељене на : групу јабука, крушка, грожђе и шљива. Имали су по два задатка у групи, први-одредити величину броја, а други је био представљен кроз примерен текст у стилу теме-јесен. Ђаци су се забавили, насмејали и утврдили већ раније стечена знања, да треба пажљиво читати текстуалне задатке и то део по део (слично као када анализирамо текст из српског језика), открити шта се у задатку тражи, представити проблем на табли и решити задатак постављањем самог процеса али и текстуалног одговора.
Час музичке културе је почео набрајањем плодова јесени. Утврђивањем знања о врстама нота по дужини трајања и називима (месту у линијском систему). Песму су научили слушањем, тактирањем, свирањем на музичким удараљкама и фрулицама. А затим у амбијенту који је био примерен теми, изашли смо у школско двориште и у нашој школској амбијенталној учионици отпевали и одсвирали песму о јесени.
На овај начин смо завршили наставни тематски дан иако ће се по садржају осталих наставних часова ова тема и даље провлачити.


СЛЕДЕ СЛИЧИЦЕ А НАКОН ЊИХ И ВИДЕО ЗАПИС :-)Коментари