Природа и друштво 1.

1.   ПРИРОДНА БОГАТСТВА И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ /запиши наслов/


Уводни део:

Набројте: шта све користи човек, а створила је природа.

Главни део:

шта све користи човек, а створила је природа. Запишите у свесци.

Природна богатства

Природним ресурсом обично називамо све што потиче од Земље: земљиште, биљке, животиње, воду, шуме, нафту, метале и др.
Воде су непроцењиво природно богатство. Зашто?
Обновити воде.
Планинске реке због велике снаге – за добијање енергије, 
равничарске за наводњавање обрадивих површина.

Шуме представљају велико природно богатство.
У Србији има доста шума и оне се користе за експлоатацију дрвета као сировине за даљу прераду.

Биљни и животињски свет

Представља посебно значајно природно богатство.
Морају се очувати природне заједнице! Зашто?

Земљиште     
Које врсте земљишта имамо?
Где код нас има највише обрадивог земљишта?

Рудно богатство
Налази се на земљи или у њој.
Резерве рудног богатства нису велике, али смо по некима познати у свету.
Отворите страну 94.и 95. 

Завршни део:

Напишите: Како се морамо односити према природном богатству?
 Шта је Експлоатација?

Коментари