3.дан Природа и друштво 19.3.2020.


2. час ПРОЦЕСИ ПРОИЗВОДЊЕ /обрада/
напиши наслов у свесци


Уводни део:

Одиграјте ову забавну игру 
ИГРИЦА

Главни део:

(Запишите ово што следи у свесци).
Природне сировине су све оно што људи користе из природе да би добили материјал за производњу предмета или прехрамбених производа.
Сировине можемо добити из:
– живе (памук, шећерна репа, сунцокрет, дрво, лековито биље, животиње....)  и                      
– неживе природе (стене, руде, земљиште, вода.....).


Процес добијања  стакла... Процес добијања папира….


Закључујемо:

Сировине пролазе кроз одређени процес прераде да би се добили материјали, који се опет даље обликују. Приликом прераде сировине мењају облик, чак и карактеристике да би били употребљиви у свакодневном животу.

Читајте и научите текст из уџбеника на страни 96. 97. 98.

Завршни део:

Из уџбеника препиши текст по избору о металу, папиру, стаклу, гипсу и мермеру, соли или води.
Научи све о процесима производње и сировинама.
Укућанима опишите процес настанка стакла и папира.

Коментари