5.час Математика 23.3.2020.


5. час Квадар и коцка / провера знања  /
/запиши у свесци наслов/


Уводни део:

       Препиши следеће задатке, уради  три,  сликај их и постави у в. учионицу, до 10 сати. Остала два задатка уради за домаћи рад.

Главни део:

1. Обим једне стране коцке је 8cm. Израчунај површину те коцке.

2. Израчунај укупну површину квадра чије су ивице a=240 цм, b=50 дм, а c је збир страница а и b.

3.  Основа квадра је квадрат, дужине странице 5цм. Израчунај површину квадра ако се зна да му је висина 7цм. 

4. Купатило треба поплочати плочицама. Површина једне плочице је 1 m2. Колико је потребно плочица, ако је дужина купатила 3m, ширина 2m и висина 2m?

5. Збир дужина ивица једне коцке је 84мм. Израчунај површину те коцке. Завршни део:

Пажљиво ради све задатке.
 Срећно!Коментари