6.час -Математика 24.3.2020.Зависност производа од чинилаца
/обрада/


Уводни део:Пронађи пар свакој картици у игрици испод и утврди знање.
Главни део:

(препиши све у школску свеску и научи)

Израчунај и попуни табеле:


1.
a          420      840      1260    1680    2100
b          50        50        50        50        50__
a ∙ b                                                    ____

a          420      420      420      420      420
b          50        100      150      200      250
a ∙ b                                                    ___


Упореди прву и другу табелу.

Шта си уочио/ла шта се са производом дешава ако се мењају чиниоци? _______________________________________________________________

Закључак: Ако се један (први или други) чинилац повећа неколико пута, и производ ће се повећати за исто толико пута.

2.
a          420      210      140      105      84
b          50        50        50        50        50
a ∙ b                                                   

a          420      420      420      420
b          50        25        10        5__
a ∙ b                                         ___


Упореди прву и другу табелу.

Шта си уочио/ла шта се са производом дешава ако се мењају чиниоци?
_______________________________________________________________


Закључак:  Ако се један од чинилаца смањи неколико пута и  производ ће се смањити за исто толико пута.Ако су a,  b  и  n било који природни бројеви, важи правило да:

a ∙ b = c         (a ∙ n) ∙ b = c ∙ n      a  ∙ (b ∙ n) = c ∙ n

Ако су бројеви a и b дељиви бројем n, онда важи да је:

a ∙ b = c         (a : n) ∙ b = c : n      a  ∙ (b : n) =  c : n


Завршни део часа:
За домаћи задатак у Радној свесци уради страну 154.


Коментари