9.час Математика 27.3.2020.


Зависност производа
(Утврђивање)

Уводни део:

Попуни табелу како би се присетио непромењивости производа: (препиши и попуни)
                                                           
a
3
6

12

b
120

40

24
a ∙ b
360
360
360
360
360

Главни део:
Погледај видео клип да би утврдио знање:Уради задатке на 157 страни Радне свеске.

Завршни део:

Утврди своје знање кроз ову игрицу:
Коментари