11. Час Природе и друштва 23.4.2020.

ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ, ПОНУДА И ПОТРАЖЊА
Обрада

Уводни део:

Напиши наслов. Да би се упознао са наставном темом за овај час 

КЛИКНИ НА ОВА СЛОВА  

отвориће ти се презентација са круговима, а на линијици испод тих кругова имаш стрелице за напред и назад. Посматрај презентацију кликом на стрелице. 


Главни део:

-Пронађи наслов и текст у уџбенику.

-Прочитај  лекцију из уџбеника; подвуци  најбитније информације из текста.

 Информиши (прочитај) се о следећем:
Производња или мануфактура је процес стварања једног производa с циљем да се производ прода. 
Производња се може одвијати у приватним домовима (кухињски сто и гаража), у мањим радионицама или великим фабрикама.
Производња се може поделити према врсти производње (занатска производња – рукотворине, индустријска (масовна производња) и сл.

Услуге су све оне активности, претежно неопипљивог карактера, које служе одређеним корисницима, односно које решавају одређени проблем корисника, и које је корисник спреман директно или индиректно да плати.

Понуда је однос између понуђене количине неке робе и њене цене, при осталим непромењеним условима као што су: трошкови производње, цене супститута и организација тржишта.

За већи број производа постоји позитиван однос између понуђене количине неке робе и висине њене цене тј. када цена неке робе порасте,  произвођач ће настојати да понуди веће количине на одређеном тржишту у јединици времена. Висока цена подстиче произвођаче да повећају извоз, јер при осталим непромењеним условима могу остварити виши профит (зараду).

Потражња представља количину робе коју су потрошачи спремни да купе. На њу делују укус потрошача и могућности да производ купе. Жеља за поседовањем робе одређује спремност да се та роба и купи по одређеној цени, а могућност потрошача одређена је количином новца или прихода да се тај производ по одређеној цени и купи.

Тржиште чине сви односи понуде и тражње који се успостављају ради размене роба и услуга у одређено време и на одређеном месту.

Маркетинг традиционално представља збир активности које су употребљене у циљу усмеравања токова производа и услуга од произвођача према потрошачу (кориснику, купцу, клијенту).

Завршни део:

Изврши задатак:
  направи рекламу за један производ (по избору);
  осмисли како ћеш га рекламирати (по избору);
  анализирати, коме је намењен... (по избору)

За овај рад сними видео и пошаљи у вибер групу или  в учионицу.

Коментари