13. час Математика 2.4.2020.Зависност количника
Утврђивање


Уводни део:

Прочитај и напиши шта значе ове дефиниције:

a : b = c         (a ∙ n) : b = c ∙ n
a : b = c         (a : n) ∙ b = c : n

_________________________________

a : b = c         a : (b : n) = c ∙ n
a : b = c         a : (b ∙ n) = c : n

__________________________________

(a : n) :  (b : n) = c : n     
(a ∙ n) : (b ∙ n ) = c ∙ n

__________________________________

Главни део:

Препиши и израчунај следеће задатке. Уочи шта се десило и објасни испод сваког задатка:

1.      312:6=
Ако дељеник повећаш за 2 пута, шта ће се десити са количником______________

2.      630:5=
Ако дељеник умањиш за 2 пута, шта ће се десити са количником______________

3.      4512:8=
Ако делилац повећаш за 3 пута, шта ће се десити са количником______________

4.      7911:9=
Ако делилац смањиш за 3 пута, шта ће се десити са количником______________

5.      2700:6=
Ако дељеник и делилац умањиш за 3 пута, шта ће се десити са количником

____________________

6.      4544:8=
Ако дељеник и делилац повећаш за 2 пута, шта ће се десити са количником

__________________________

Завршни део:

Уради 4.  и  5. задатак у Радној свесци на страни 162. за домаћи.

Коментари