15.час Математика 6.4.2020.
Математички изрази
Утврђивање

Уводни део:

Реши следеће задатке онако како си на прошлом часу научио/ла:


35 100 : 100 =   
14 250 ∙ 3 =                               
134 270 + 730 =                       
7 600 – 600 =                     
764 – 169 ∙ 2 + 47 =              
 (896 + 231) ∙ 10=
(98 322 – 34 042) : 10 =          
 10 ∙ (2 340 – 1 234)=

Допуни следеће:
1.Прости изрази су изрази са ____________________ рачунском операцијом.

2.У сложеном изразу без заграда најпре се израчунава _____________________ или ____________________________ оним редом којим су записани.       

Главни део:

1. Израчунај:
а) 4 200 : (941 – 935) + 6 ∙ 909 =
б) (2 980 + 800) ∙ 6 + 5 200 : 20 =
            в) 652 + 1 609 ∙ 7 – 71 000 : 100 + 631 ∙ 631 =

2. Збир бројева већих од 9 998 и мањих од 10 002 умањи 10 пута, па додај количник бројева 31 684 и 178.
3. Саша је имао 19 новчаница по 200 динара и 17 по 5 000 динара. Седам лопти је платио по 950 динара, а остали новац је потрошио за дресове који коштају 240 динара. Колико дресова је купио и колико новца му је остало?
4. Стави заграде тако да једнакост буде тачна:
а) 625 : 5 : 125 = 1
б) 1 900 + 500 ∙ 928 – 919 = 21 600
в) 92 000 + 80 000 : 54 + 46 = 1 720

Завршни део:

Провежбај ове задатке које си радио/ла а затим уради преостале задатке из Радне свеске На страни 163.Коментари