16.час Српски језик 7.4.2020.ДУГИ И КРАТКИ НАГЛАШЕНИ СЛОГОВИ
Вежбање

Уводни део:
 Игрица:
Баш је дуга ова дуга
Уочи како се изговара прва реч дуга а како друга, и да ли је исто.

Главни део часа:

Запиши наслов па настави са записивањем даље:

1. Прочитај и запиши  следеће реченице:
- И рука и нога биле су му у завоју.
- Пас је нањушио траг.
- Стићи ћемо на час за сат времена.

Прочитали сте да се наглашени слогови у речима: нога, пас, час, изговарају краће од слогова у речима: рука, траг, сат. То је зато што су у једним слоговима самогласници кратки, а у другим дуги.

Запиши и ово:
Српски књижевни акценат је дуг или кратак. Дужина и краткоћа могу да се смењују и у појединим облицима исте речи.


Погледај пажљиво следећи видео, у њему се налазе интересантни корисни примери на ову тему:У  уџбенику – О језику“ на стр. 92, прочитај о дугим и кратким наглашеним слоговима у речи и  наведи још неке примере.

Завршни део часа:

 Уради задатке на стр. 93. у уџбенику „О језику“


Коментари