17-час Математика 8.4.2020.

Проблемски задаци
увежбавање

Уводни део:

Препиши и одговори на следећа питања:

Колико има рачунских операција?
Шта је математички израз?
Шта значи збир бројева, разлика бројева, производ бројева и количник бројева?
Зашто користимо заграде током рачунања?
Ако чиниоцима заменимо места, шта ће се десити са производом?
Који број код дељења морамо да променимо како би нам се количник повећао?
Које су то рачунске операције приоритетније током рачунања?
Када није потребно постављати заграде у математичком изразу?

Ево видео клипа са занимљива два задатка. Погледај и препиши ове задатке у свеску. Погледај више пута, значиће ти.Главни део часа:

Пажљиво погледај следећи  видео клип и покушај да препишеш задатке. Надам се да ће ти користити у раду.


Завршни део:
Постави рад у в учионицу

Коментари