19.час Српски језик 14.4.2020.
НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ
Обрада

Уводни део:

Погледај слику, а затим питања испод ње.
Да би пронашао/ла одговор приђи курсором (стрелицом) до обележја (тачке) на слици.
 Питање:
- Где иде девојчица? 
Одакле дим не излази?                                                                                                                         -Где се налази врабац?                                                                          
 -Где се налази дечак?                                                                                                                   
 -Где се сакрио пас?
 -А где чучи маче?                                                                                                                                     -Где је мама?                                                                                                                                             -Кроз шта дете гледа?                                                                        
   

Главни део:

У школску свеску свеску запиши следеће:

Речи: према, на, од иза, у, стоје уз предмете и бића.

 Наведене речи утичу на промену именица, али се при том нису мењале.

Речи које се не мењају, већ увек остају у истом облику називамо непроменљивим речима.
Непроменљиве речи су и:
јуче, данас, сутра, горе, доле, лево,  десно, сада, тада, онда, зимус, летос...

У следећим реченицама подвуци непроменљиве речи:
1. Јуче смо обишли фабрику чоколаде.
2. Лево од мене седи Маја.
3. Дођите код нас после ручка.
4. Тада нисам знао шта значи самоћа.

Непроменљиве речи су и:
један, сто, десет, деведесет, први, шести... а затим и речи које служе као веза између речи и реченица: и, а, па, већ, јер, кад.

Завршни део:
У уџбенику О језику“ на стр. 30 уради задатак испод текста.

Коментари