19.час Математика 14.4.2020.

Једначине са множењем 
УтврђивањеУводни део:
Да се подсетиш погледај како се раде ови задаци (не мораш их преписивати у свесци, ако не желиш):

Главни део часа:

Препиши и реши ове једначине са једном непознатом. Наравно резултат се мора обавезно  проверити.

1. Реши једначине:
Х ∙ 162 = 73 872
403 269 : Х = 687
63 450 : Х = 150

2. Реши једначине:
2 ∙ Х + 310 = 2 784
9 312 : Х = 127-30
7 000 + Х ∙ 39 = 15 190 

3. Ако замишљени број поделимо бројем 632 и додамо 5407 добићемо збир 5503. Који је замишљени број?
4. Када се следбеник броја 11 909 помножи неким бројем добије се број који је за 392 641 мањи од најмањег седмоцифреног броја. Одреди непознати број.

5. Колико пута треба умањити збир бројева 66 554 и 84 655 да количник буде 159?

Завршни део:

У радној свесци на страни 166. и 167. уради задатке број 3.4. 9. 10.

Коментари