24. час Математике 23.4.2020.


       Множеље и дељење
вежба

Уводни део:

Присети се  које рачунске операције имају предност током рачунања. Ако у задатку имаш и заграду и множење и дељење, шта ћеш прво рачунати. Као и зашто је важно проверити свој рачун.

Главни део часа:

Напиши наслов.
Имаш пет задатака и треба да их урадиш у року од сат времена. Желим да у свесци напишеш цео поступак рачунања.

1.Реши једначине:

x : 7 = 296
2 ∙Х+310=2 784
9 312:Х=127-30
7000+Х ∙ 39=15 190
(x + 1 246) + 120 053 = 438 593

2. Израчунај:
а) 25 034 · 9 =  __________________        
б) 420 875 : 7 = _________________

3. Израчунај вредност математичких израза:
а) 1 279 – 72 · 6 +  136 : 8 =
б) 63 · 8 + 27 · 8 = 
в) (1 279 – 72) · 6 +  136 : 8 =
г) (43 – 5 · 4) – ( 3 + 18 : 3) =
д) 35 758 + (3 458 – 396) =
ђ) 12 754 – 27 · 3 + 598 =

4. Петоструку вредност броја 570 подели четвртином броја 152.

5. Колико пута је производ бројева 833 и 17 већи од њиховог количника?

Завршни део часа:

Постави задатке у в учионицу.

Вежбај задатке из радне свеске по избору са 170 стране.Коментари