25.час Математика 24.4.2020.Трећи писмени задатак
Провера знања

Уводни део:


Главни део:

Задаци:
1.
Израчунај вредност  израза

а) 6 594 : 3 + (754 – 322) : 9 =  
                              
б) 228 . 7 + 1 080 – 926 + 2 306 =

2.
 а) Помножи и провери тачност:

576 · 18  =  

    б) Подели и провери тачност:   
                                         
 9 968 : 28 =      

3.
Пронађи решења за једначине и провери их:

а) 25 · Х =  625

б) К : 1 237 = 93

Пронађи решења за неједначине и провери их:

в) 14 · М < 14 350

г) 100 · С > 1 100

4.

а) Дужине ивица квадра су: 7 cm, 5 cm и 2 cm. Колика је површина квадра?

б) Површина свих страна коцке је 54 cm2. Колика је површина једне њене стране?

5.

а) Производ највећег парног четвороцифреног и највећег непарног двоцифреног броја умањи за 66 пута.

б) Који збир даје петина броја 655 и осмина броја 248?

Завршни део:

Потруди се да за сат времена урадиш све задатке. Постави слику у в учионицу.
Коментари