27.час Математика 27.4.2020.
Читање и писање разломака
Обрада

Уводни део:

Одговори на следећа питања усмено:
Да ли знаш шта су разломци?
Да ли смо о разломцима учили раније?

Напиши једну половину у разломцима. Напиши једну четвртину у разломцима.

Нацртај дуж од 8 цм. Подели дуж на 2 једнака дела. Обележи дужину сваког дела.
Шта чини 4цм од дужи дугачке 8цм ____________________

Нацртај дуж од 8 цм. Подели дуж на 4 једнака дела. Обележи дужину сваког дела.
Шта чине 2цм од дужи дугачке 8цм ____________________

Ево примера:

ЈЕДНА ЦЕЛИНА или ЈЕДАН ЦЕОЈЕДНА ПОЛОВИНА


ЈЕДНА ЧЕТВРТИНА


ЈЕДНА ТРЕЋИНА


Главни део:

Напиши наслов.

А затим текст што следи:

У сваком разломку број ИСПОД црте нам именује (говори) на колико једнаких делова је подељена нека целина, зато тај број називамо-ИМЕНИЛАЦ.

Број ИЗНАД црте нам броји (говори) колико таквих делова бројимо (посматрамо), зато тај број зовемо- БРОЈИЛАЦ.


Црта између ова два броја је РАЗЛОМАЧКА ЦРТА.


ОБАВЕЗНО погледај кратак видео:Завршни део:
У радној свесци на страни 174.уради 1.,2.,и 3. задатак.


Коментари