4.час Музичке културе 27.4.2020.
Песма ''Марија''
Обрада

Уводни део:

Напиши наслов у свесци за музичко.
Напиши шта мислиш шта је љубав?

Главни део:
Одслушај пажљиво следећу песму.

 Пронађи је у књизи за музичку културу на страни 32, а нотни запис на страни 56.
 Научи да је певаш, а ако желиш и одсвираш помоћу фрулице.

Запиши  и следеће:

У песми се појављују интервали. Шта су интервали?

Интервал – размак по висини између било која два тона у лествици или уопште у мелодији. Интервал има два гранична тона – доњи и горњи. 
Називи интервала су: прима, секунда терца, кварта, квинта, секста, септима, октава.


Подела интервала према величини (нпр. С-dur):    Завршни део:
     Илуструј песму „Марија“.


Коментари