6.час Природа и друштво 7.4.2020.
РАВНИЧАРСКИ КРАЈЕВИ
Обрада

Уводни део:

Игрица:

Пронађи где се на карти Србије налазе равнице, реке, области, рудна богатства ,планине, бање,...
Запиши наслов  и по једну занимљиву важност  са понуђених карата.


РЕКЕ СРБИЈЕ

Области у СРБИЈИ

Рудна богатсва 

Бање у Србији 


Планине у Србији


Главни део часа:

Запиши и следеће:

Равничарски крајеви

Равничарске крајеве чине пространа равна, плодна земљишта и одговарајућа клима. Све је то погодно за развој пољопривреде, посебно земљорадње и прехрамбене индустрије.
Највише се гаје: житарице (пшеница и кукуруз) и индустријско биље и сточна храна.
Што омогућава развој сточарства – живине, говеда и свиња.

Бићете подељени у парове, сваки пар ће добити редни број, под којим ће добити задатак за истраживање. Користи уџбеник и географску карту.

1.пар: Језера поред река претворена су у рибњаке.
2.пар: На обронцима ниских планина узгаја се винова лоза и разне врсте воћа.
3.пар: Налазишта нафте и гаса
4.пар: Фабрике за прераду хране
5.пар: Баре, манастири као туристичка понуда
6.пар: Мрежа путева и пруга
7.пар: Земљорадња и обрадиве површине.

1.Миа, Немања, 2.Ката Б., Јован 3. Ана, Лена, 4.Ката С., Милица 5.Дуња, Ливија, 6.Сара, Стефи, 7.Страле, Уна
Запиши поднаслов твог задатка пара коме припадаш за истраживање у своју свеску. Прикупите што више драгоцених информација. Договарај се телефоном.


Утврди знање путем овог видео клипаЗавршни део:
У Уџбенику од 108. – 110.стране прочитај и научи шта све треба.
Истраживачки део сликај и постави у в учионицу.


Погледај и овај занимљиви видео клип:
Коментари