9.час Природе и друштва 16.4.2020.
ДЕЛАТНОСТ ЉУДИ У БРДСКО-ПЛАНИНСКИМ КРАЈЕВИМА
УтврђивањеУводни део:

Прочитај из свеске шта си написао/ла о брдско-планинским крајевима на претходном часу, два пута.

Главни део часа:

Напиши наслов „ Делатност људи у брдско-планинским крајевима“


Ево шта треба да радиш:
1.      Пажљиво прочитај следећи текст.
2.      Уочи о чему се говори у свакој реченици.
3.      Препиши текст у свеску.
4.      Са стране сваке реченице напиши да ли си о томе што си прочитао/ла:
 Знао/ла сам (словом З) или нисам знао/ла (словима НЗ)
Интересује ме(словима И) или не интересује ме (словима НИ), и
 ако си научио/ла -научио/ла сам (НС).1.Због пространих пашњака људи се у планинским пределима највише баве сточарством.__________
 2.Највише се узгајају овце, козе, краве_____________.
 3.Места на којима бораве чобани називају се КАТУНИ.______________
 4.Катуни се подижу на пространим пашњацима._________________
5.Узгојем оваца, крава, коза, човек добија пољопривредне сировине као што су: месо, млеко, вуна, кожа.______________
6. Прерадом ових пољоприврених сировина добијају се различити производи.____________
 7.Тако су познати сјенички сир, златиборска пршута, златиборски кајмак, старопланински сир, златарски сир и сл.________________
8.Воћарство и повртарство су веома развијени у Србији.______________
 9.Најпознатије воће које се узгаја у брдским пределима је малина, крушка, јабука и шљива. ______________
10.Виноградарство је развијена на ободима ниских планина; Вршачке планине, источна Србија, котлине (Александровац).____________________
11.Повртарство је најразвијеније у брдским пределима.__________________
 12.Напознатије житарице које се гаје у брдским и планинским пределима су: пшеница, кукуруз, раж, хељда.___________________
13.Зимски туризам је нарочито популаран на Копаонику, Златибору, али и другим планинама.___________________
14.Последњих година изграђен је већи број етно-села.______________
15.Брзе планинске реке су искоришћене за изградњу хидроелектрана. ______________
16.Најпознатије су Ђердап, Кокин Брод, Перућац и у горњим токовима реке Дрине._________________________
Завршни део:
Сликај свој рад и постави у в учионицу.

Коментари