Значај музике и покрета код деце

 

Значај музике и покрета код деце

 

   Музика има бројне позитивне утицаје на развој детета.

    Успаванке су од давнина  спајале и продубљивале интимну везу између мајке (родитеља) и детета. И чиниле (чине) да се дете у мајчином крилу уз љуљушкање, најсигурније осећа.

    Још пре развоја говора,  дете покретом тела, реагује на звуке музике, па се уз осмех дрмуса, љуља, цупка и поскакује. Мајка зато увек зна, на основу покрета које дете производи док слуша музику, како је расположено.

Који су то значајни разлози за спој музике и покрета код деце?

-Музика изазива кретање = покрет код  деце изазива радост = а  срећа чини, да дете расте у задовољству.

-Музика снажно ангажује мозак стимулишући неуронске путеве развијајући интелигенцију подједнако, као што то чини и апстрактно мишљење, емпатија и математика.

-Музички мелодијски и ритмички обрасци такође пружају  мозгу одличну стимулацију за интензивнији  развој меморије.

-Музика има одличну улогу и у вежбању вештине слушања код деце. А развијена вештина слушања, касније свакако омогућава успешно  остваривање захтева  (постигнућа) у школи.

-Музика, доказано,  има снажан утицај у развијању друштвених активности, јер  укључује учешће породице и заједнице. И на тај начин ствара осећаја припадности, сваком појединцу.

Закључак:

   Кроз музику и покрет, дете  утврђује своје место у друштву, развија фину и крупну (грубу) моторику, поспешује машту, креативност, координацију покрета: очију, руку, тела, руку, ногу,…  наводи на учење нових речи и вештине свирање инструмената , стимулише равнотежу и уочавање положаја тела,…

Узимајући у обзир све наведено из овог текста,  ученици I-3 из Баранде, зато,  на сваком часу музичке културе, лакше и брже усвајају нове речи песама уз покрет.

Нада Кљајић   

 Коментари